Foppen webapplicatie
Voor Foppen Milieu-advies heeft Webmind een interne applicatie ontwikkeld waarmee alle primaire processen beheerd kunnen worden. Ook financiële afwikkeling van (deel)projecten is in deze toepassing geintergreert.

Door de online klanten login is het mogelijk voor de klanten van Foppen Milieu-advies, alle gegevens per project in te zien. Het gaat hier om rapportages, statussen en financiële documenten.

Hiermee is Foppen Milieu-advies het meest vooruitstrevende bureau in Nederland. Door de optimale informatie voorziening aan klanten en de goed georganiseerde communicatie door het pakket, hebben zij een groot voordeel. En daarmee ook de klanten van Foppen Milieu-advies.

Kijk voor meer informatie op www.foppenadvies.nl